ماسک ضد استرس کانی های برند فریمن

165000 تومان 140000 تومان

ماسک ضد استرس کانی های برند فریمن:(DEAD SEA MINERALS ANTI-STRESS MASK FREEMAN)

در این محصول مواد معدنی کف دریا به همراه نمک دریایی استفاد ه شده که به خوبی تعادل رطوبت پوست را کنترل میکند و منافذ پوست شما را پاکسازی میکند.

 

ماسک ضد استرسکانی های برند فریمن
ماسک ضد استرس کانی های برند فریمن

165000 تومان 140000 تومان